Home » Management » Obiectivele specifice

Obiectivele specifice

     Obiectivele specifice (O.S.) O.S.1 – Dezvoltarea structurilor de economiei sociala prin crearea unui nr. de 5 structuri de productie si prestari de servicii in regiunile Bucuresti Ilfov, Centru si Vest; O.S.2 – Consolidarea capacitatilor, competentelor si cunostintelor persoanelor vulnerabile prin crearea unui nr. de 33 noi locuri de munca şi instruirea acestora in meseriile specifice domeniului in care vor activa; O.S.3 – Promovarea economiei sociale ca un instrument flexibil si durabil pentru dezvoltarea economica si crearea de locuri de munca prin derularea unei campanii de promovare cu scopul constientizarii si implicarii corporatiilor, IMM-urilor, ONG-urilor si administratiei publice in realizarea de investitii in domeniul economiei sociale si generarea de idei de afaceri fezabile. Obiectivele specifice contribuie la realizarea obiectivelor operationale ale DMI 6.1 astfel: O.S.1 contribuie la realizarea obiectivului operational “dezvoltarea structurilor economiei sociale – dezvoltarea si promovarea unor activitati si servicii generatoare de profit […..], in structurile economiei sociale si/sau in economia formala” prin infiintarea a 5 SES, dintre care 3 din acestea in mediul rural. SES infiintate vor genera profit asigurand sustenabilitatea locurilor de munca nou create, avand avantajele unui management riguros si personal bine calificat. Astfel, in regiunea Buc-Ilfov va fi creat 1 SES in mediul urban, in regiunea Vest (Dumbravita) 1 SES in mediul rural si in regiunea Centru: un SES in mediul urban (Fagaras) si 2 SES in mediul rural in jud. Sibiu. O.S.2 contribuie la realizarea obiectivului operational „promovarea economiei sociale ca un instrument flexibil [….]la nivel regional si local” prin crearea unui nr. de 33 locuri de munca la nivel regional (22 in regiunea Centru si 6 in regiunea Vest si 5 in regiunea Buc Ilfov), dintre care 23 pt pers vulnerabile, dar si la obiectivul operational „consolidarea capacitatilor, competentelor, cunostintelor […]” prin asigurarea formarii necesare pentru persoanele angajate in SES nou infiintate. O.S.3 contribuie la obiectivul operational „promovarea economiei sociale […] la nivel regional si local” prin derularea unei campanii de promovare a economiei sociale menite sa constientizeze si sa angreneze corporatiile, IMM-urile si ONG-urile si alti actori relevanti in activitati specifice economiei sociale – investitii in crearea de SES. Prin structura parteneriatului – 4 organizatii private – ONG si o administratie publica locala, proiectul contribuie la realizarea obiectivului operational „consolidarea capacitatii structurilor din economia sociala, precum si incurajarea cooperarii intre organizatii” oferind pe de o parte un exemplu de colaborare intre organizatii private, in domeniul economiei sociale si asigurand know how-ul necesar derularii activitatii privind consolidarea capacitatii structurilor dezvoltate prin proiect. Proiectul prezinta o abordare centrata pe crearea de SES si de noi locuri de munca in comunitati, in special din mediul rural (3 din 5 SES sunt in mediul rural). Proiectul abordeaza integrat infiintarea SES, asigurand finantarea necesara acestora, infiintarea din punct de vedere juridic, asistenta necesara demararii efective a afacerii, elaborarii strategiilor de afaceri si de marketing. Aceasta abordare contribuie la cresterea sanselor ca un SES sa devina profitabil si sa poata functiona pe piata libera. In acelasi timp abordarea integrata se refera inclusiv la asigurarea colaborarii comerciale intre afacerile create prin intermediul proiectului in sensul sustinerii reciproce, avand in vedere abordarea unitara a SES urilor. In ceea ce priveste beneficiile pentru grupul tinta, proiectul contribuie activ la imbunatatirea incluziunii pers. vulnerabile, respectiv, familii cu mai mult de 2 copii, monoparentale, femei (in situatii de risc), persoane care trăiesc din venitul minim garantat, prin crearea de locuri de munca si prin asigurarea formarii necesare asigurarii unei munci de calitate. Prin activitatile dedicate in mod direct grupului tinta, dar si indirect prin oferirea de servicii de asistenta pentru SES se asigura sustenabilitatea locurilor de munca nou create. Un alt beneficiu este acela al cresterii increderii in sine, atat a persoanelor vulnerabile incadrate in muncă în cadrul SES, cat si a altor persoane vulnerabile din regiune prin contactul cu exemplele pozitive oferite de catre pers. angajate.

Comments are closed.


Investește în oameni!
Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.