Home » Management

Management

     Managementul proiectului este realizat de catre Solicitant cu colaborarea si coordonarea partenerilor prin intermediul expertilor operationali.

     Activitatile de management cuprind urmatoarele: Coordonare de ansamblu a proiectului; Solicitarea şi verificarea rapoartelor aferente proiectului; Realizarea şi aprobarea instrumentelor standard de evaluare; Convocarea şi coordonarea reuniunilor de lucru şi sedintelor periodice, ale echipei de management şi implementare; Realizarea vizitelor de monitorizare; Elaborarea rapoartelor tehnice de implementare; Aprobarea procedurilor de lucru şi monitorizare; Asigurarea relaţiei cu/între parteneri; Înaintarea în timp util a tuturor doc.aferente pr.catre OI/AM; Monitorizarea respectării implem planurilor si calendarului de implem a pr; Asig indeplinirii ob.orizontale de asigurare. a egalitatii de sanse, a utilizarii eficiente a tehnicii TIC in interesul GT, actualizarea Cererii de finantare-impreuna cu RM; Supervizarea efectuarii si inreg op fin-contab; Asigurarea eligibilitatii cheltuielilor; Validarea proced. fin. implicate in implem pr; Evaluarea si rap. d.p.d.v. fin. a stadiului de implem al pr; Coord. fin. a pr (inreg contab, raportari fin). actualizarea bugetelor împreună cu RF; Mentinerea echilibrului intre buget si chelt; Realiz. de previziuni fin si asig existentei unui cashflow pozitiv privind implem pr; Intocmirea contractelor civile de servicii/ contractelor de munca cu personalul si cu subcontractantii; realizare proceduri de achiz. publice, intocmirea documentelor contractuale intre S, P1, P2, P3, P4 si SES-uri, derularea procedurilor de achiziţii publice.

     Informarea si publicitatea vor fi asigurate prin 2 conferinte ( lansare si inchiderea proiectului), comunicate, prin achizitionarea resurselor de informare/publicitate si diseminarea informatiilor pe parcursul proiectului. Comunicare media: presa, radio, indoor, online, cu acoperire minima locala/regionala, comunicate. Realizare pagina web a proiectului. Identitate vizuala conform cerintelor POSDRU.

     Managementul financiar al proiectului va fi asigurat prin:conformitatea cu cheltuielile bugetare, in baza bugetului aprobat si a documentelor de plata; verificarea periodica a evidentei, a inregistrarilor contabile si a efectuarii platilor; rapoarte financiare;

     Evaluarea globala a proiectului va fi realizata la finalul proiectului de catre EM. Pentru fiecare expert sunt descrise in ordine cerintele minime gen., cerintele min. specifice si atributiile principale (aceste pot fi detaliate/completate in fisele de post) Componenta EM: manager de proiect – MP, responsabil financiar- RF, responsabil juridic – RJ, expert monitorizare si raportare-EMR (la Solicitant), 4 experti operationali – EO, cate unul de la fiecare partener, precum si Consilier juridic (CJ) la P4; Echipa de implementare este formata din 4 experti economie sociala – EES- cate unul la fiecare partener – si (la Solicitant): 2 responsabil economie sociala – RES-unul pentru regiunea Centru si unul pentru Vest si Buc Ilfov, un Responsabil comunicare – RC , un asistent informare si promovare-AIP, si 2 experti pe termen scurt.

Comments are closed.


Investește în oameni!
Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.