Home » Descrierea proiectului » Sustenabilitatea

Sustenabilitatea

     Parteneriatul proiectului are o preocupare explicita pentru continuarea activitatilor proiectului dupa finalizarea acestuia, avand deja experienta implementarii de proiecte POSDRU/sociale si baza materiala, urmand in acest sens un trend ascendent, prin care se urmareste continuarea si extinderea activitatilor ce se adreseaza persoanelor vulnerabile in vederea implicarii acestora in domeniul antreprenoriatului social. Modul de organizare ramane in principiu acelasi, experienta acumulata contribuie la imbunatatirea si dezvoltarea capacitatii solicitantului si a partenerilor, de a implementa programe pentru persoanele vulnerabile in domeniul antreprenoriatului, acestia sustinand ulterior din surse proprii de finantare, organizarea gratuita (periodic), in baza cererilor inregistrate, a sesiunilor de formare in domeniul antreprenorialului social, in scopul limitarii efectelor excluziunii si marginalizarii acestor persoane. Economia socială se dovedeste a fi cel mai bun instrument de incluziune socială si o sansa in plus pentru grupurile vulnerabile la o viata normala. De aceea, dorim sa contribuim la dezvoltarea acestui sector si sa oferim sanse reale de integrare pe piata muncii persoanelor vulnerabile.

     Astfel, implementarea proiectului contribuie la intarirea legaturii membrilor parteneriatului (inclusiv a S) cu mediul de afaceri si asigura bazele unei colaborari viitoare extinse, prin promovarea ideilor de afaceri si catre alti actori ai mediul economico-social. Realizarea acestor activitati in mod constant va permite SES create prin proiect sa contribuie in mod activ la implementarea unei politici unitare si incluzive la nivel regional/sectorial pentru transferarea si diseminarea celor mai bune practici in domeniu, un input semnificativ fiind asigurat de echipa multidisciplinara a proiectului, ce va oferi expertiza ulterior. Abordare integrata: In activitatile de prestare de servicii din cadrul SES infiintate se dezvolta relatii comerciale intre afacerile create in sensul sustinerii reciproce si transferului de experienta si bune practici. de exemplu SES-Agentie de Presa si ziar din Selimbar va oferi servicii publicitare si promovare pentru celelalte SES-uri-acest aspect fiind detaliat si in Planul de afaceri al acestui SES. SES servicii spatii verzi si cladiri din Fagaras va asigura servicii de curatenie periodica (odata la 6 luni) la celelalte SES-uri din regiunea Centru.

     Transferabilitate: Rezultatele proiectului vor fi TRANSFERATE la diferite niveluri prin:

• Expunerea publica a rezultatelor proiectului;

• Includerea in raportul de activitate si strategia locala al Solicitantului a rezultatelor si setului de recomandari rezultate in urma experientei proiectului si diseminarea acestor informatii cu valoare adaugata catre autoritatile publice cu atributii in domenii specifice initiativei proiectului; pe baza experientei pozitive;- SES infiintat de P4 (UAT) va fi un exemplu pozitiv si pentru alte UAT; cu ajutorul experientei dobandite partenerii vor putea extinde activitatile SES dpdv teritorial si al volumului, functie de posibilitati;

• De asemenea, partenerii se vor putea implica in scrierea si gestionarea de noi proiecte cu aceeasi tematica, inclusiv pentru SES-urile infiintate prin prezentul proiect;

     Sustenabilitate financiara: Oportunitatile oferite prin derularea programului consolidare a competentelor in domeniul antreprenorialului social vor contribui in mod decisiv la asigurarea de resursa umane bine pregatita, capabila sa gestioneze activitatea structurilor independente de economie sociala, asigurand un bun management operational si financiar si dupa finalizarea finantarii proiectului. Pe termen scurt, sustinerea financiara va fi acoperita din: fondurile proprii si din fondurile institutionale proprii ale partenerilor de proiect. Pe termen mediu si lung sustinerea financiara a activitatilor va fi acoperita si prin alte programe de finantare, prin alte proiecte FS 2014-2020 , prin programe de tip RSC, un obiectiv fiind multiplicarea rezultatelor si experientei la nivel regional/sectorial si national, partenerii urmand sa actioneze in mod activ catre obtinerea si a altor finantari. După finalizarea finanțării nerambursabile, proiectul se va autosusține, în acest sens reevaluandu-se planurile de afaceri si politica de preturi pentru serviciile si produsele ale SES create. Totodata se vor avea in vedere atragerea de sponsorizari, atragerea si colectarea procentului de 2% si 20%, alte surse de finantare ale ONG, mai ales in perioadele cand incasarile nu sunt la nivelul dorit, iar activitatea SES va trebui sustinuta din surse alternative. Sustenabilitate institutionala: Structurile proiectului vor functiona si dupa finalizarea proiectului din punct de vedere institutional si financiar min. 13 luni corelat cu mentinerea locurilor de munca create. Sustenabilitatea locurilor de munca: Locurile de muncă nou create prin proiect, vor fi metinute pe o perioadă de minim 13 luni de la finalizarea perioadei de implementare.

Comments are closed.


Investește în oameni!
Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.