Home » Descrierea proiectului » Justificarea

Justificarea

     Prin toate obiectivele si activitatile sale, proiectul propus integreaza in activitatile sale dezideratele Strategiei Nationale si Regionale de Ocupare a Fortei de Munca, respectiv implementarea obiectivului de coeziune si incluziune sociala pe piata muncii. Principalele nevoi ale grupului tinta sunt identificate atat pe baza documentelor programatice POSDRU 2007-2013, PND, PRAO 2009-2011 Centru, PRAO Vest 2005-2008, Programul de guvernare 2009-2012, cat si pe baza datelor statistice prezentate de MMFPS (Asistenta Socială, 2013), ce releva rate ridicate ale somajului in Romania in randul pers. vulnerabile, ca urmare a scaderii optiunilor de angajare, calificarilor irelevante si atitudinilor sociale nefavorabile ale angajatorilor. Grupul tinta este compus din 40 pers. din urmatoarele categorii (familii cu peste 2 copii =8 pers., familii monoparentale=7 pers., persoane care trăiesc din venitul minim garantat=7 pers., manageri ai structurilor sociale=5 pers., femei=8, specialisti implicati in economia sociala=5 ).

     Persoanele care sufera de pe urma marginalizarii sociale sunt mai vulnerabile in viata sociala, prezinta un risc ridicat de excluziune concomitent cu expunerea la diverse adictii. Printre posibilitatile de combatere ale stigmatizarii sociale se incadreaza informarea corecta asupra cauzelor, prelevantei, evolutiei si efectelor acestor atitudini, combaterea ideilor eronate, stereotipe si furnizarea de servicii sociale categoriilor de persoane direct afectate. Formarea prof. va raspunde nevoilor GT si va viza dobandirea de aptitudini si competente profesionale, armonizand sistemul de formare prof. cu cerintele pietei muncii. Desi o serie de programe nationale de orientare si ocupare a persoanelor vulnerabile s-au lansat in ultimii 5 ani, exista nevoia acuta de a gasi modalitati mai eficiente de abordare a problematicilor specifice grupurilor vulnerabile, intr-o maniera care sa rezoneze cu mediul socio-profesional actual. Formarea si angajarea in cadrul SES, va raspunde nevoilor grupurilor tinta si vor viza dobandirea de aptitudini si competente profesionale, armonizand sistemele de formare profesionala cu cerintele pietei muncii. proiectul va utiliza 3 masuri active pentru a sprijini pers vulnerabile conform cerintelor SIDRU 2009-2020: imbunatatirea abilitatilor si competentelor în domeniul antreprenoriatului social; formare profesionala prin planuri individualizate pentru dezvoltarea aptitudinilor, in scopul integrarii pe piata muncii – dezvoltare în domeniul antreprenoriatului social (si masuri de intarire a stimei de sine-motivare) si cursuri de calificare in concordanta cu locul de munca ocupat (cursuri ce vor duce la dobandirea unor competente necesare si in stransa legatura cu cerintele pietei muncii), cursuri ce vor da o a doua sansa tuturor pers din GT si care nu detin competente relevante in munca; crearea de locuri de munca si plasarea pers. vulnerabile compatibile. Intentia promotorilor proiectului este de veni in sprijinul persoanelor vulnerabile prin implementarea de masuri active care sa le puna in valoare abilitatile si sa determine angajatorii si societatea, in general, sa-si schimbe perceptia asupra lor.

     Proiectul contribuie prin campania de promovare a economiei sociale la dezvoltarea unor metode noi pentru combaterea discriminării şi a inegalităţilor pe piaţa muncii prin organizarea mese rotunde si dezbateri. Identificarea pers. din grupul tinta se va realiza prin contactarea organizatiilor societatii civile din domeniu care detin evidente cu aceste categorii de persoane, dar si prin derularea de actiuni de informare privind oportunitatile proiectului. Persoanele identificate vor fi implicate in activitatea proiectului care li se adreseaza in functie de evaluarea initiala a nevoilor acestora. Valoare adaugata prin cresterea: -nr. de pers care beneficiaza de servicii de dezvoltare a capacitatilor si competentelor in domeniul antreprenorial (pt 40 pers), intarirea stimei de sine a pers. vulnerabile incluse in proiect pentru angajarea in cadrul SES ( 23 pers), -nivelului de pregatire al angajatilor SES (33 pers), pers. care nu ar fi avut aceasta oportunitate in absenta finantarii FSE; – scaderea presiunii financiare asupra bugetului de stat si bugetelor locale prin reducerea asistentei financiare si sociale acordata pers din GT vulnerabil pana la angajare;-cresterea incasarilor la bugetele generale si locale din taxele salariale si fiscale aferente activitatii celor 5 SES; – furnizarea unor servicii noi in zone in care acestea nu sunt inca existente-acoperind nevoi de consum locale/regionale;-cresterea concurentei pe plan local/regional, cu efecte pozitive in ce priveste competitivitatea economica.

     Proiectul sprijina in mod direct atingerea indicatorilor de monitorizare si evaluare POSDRU, prin infiintarea a 5 structuri sociale si 33 locuri de munca, 40 participanti la instruire – economie sociala, din care 15 – femei. In cadrul proiectului vor beneficia de activitati un număr 40 persoane, din care 33 vor fi angajate.Totodata vor fi organizate un numar de 4 evenimente de comunicare si promovare – economie sociala. Prin activitatile de asistenta si consiliere oferite SES infiintate se va asigura un numar de 33 locuri de munca mentinute de structurile economiei sociale, contribuind astfel la realizarea tintelor stabilite de Romania prin POSDRU si DCI POSDRU–(DMI 6.1) pentru acesti indicatori pentru anul 2015, dupa cum urmeaza : Nr. structurilor economiei sociale infiintate=830, Nr. locurilor de muncă create de structurile economiei sociale=5000, Nr. de evenimente de comunicare şi promovare – economie socială=56. Promovarea SES-urilor in randul corporatiilor, IMM si ONG, conturand o retea de promotori regionali ai economiei sociale si oferirea societatii a unor modele de buna practica prin infiintarea a 5 SES operationale reprezinta plusul de valoare adus in lupta pentru incluziunea grupurilor vulnerabile in viata sociala si piata muncii. Proiectul contribuie la: -cresterea numarului de pers. din grupul tinta care beneficiaza de dezvoltarea competentelor in domeniul antreprenoriatului social –40 pers.; – cresterea nr. de persoane angajate -33; – cresterea nr. de persoane ocupate in mediul rural- 21 ;- dezvoltarea de noi metode pentru combaterea discriminarii si a inegalitatilor pe piata muncii. Finantarea va conduce la atingerea unui nivel mai înalt de calificare şi la crearea unor locuri de munca, dar si la cresterea relevantei calificarilor pers. asistate fata de dinamica pietei muncii, prin dobandirea de competente relevante si in perfecta concordanta cu cerintele pietei muncii (pers. care vor urma cursuri de calificare vor derula stagiul de practică la locul de muncă în cadrul SES în care se vor angaja), competentele dobandite contribuind indirect la sustenabilitatea si profitabilitatea SES prin cresterea productivitatii pers. angajate dupa urmarea cursului de calificare.

Comments are closed.


Investește în oameni!
Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.