Home » Descrierea proiectului » Egalitate de şanse

Egalitate de şanse

     In elaborarea proiectului, partenerii au luat in considerare respectarea egalitati de sanse, prin definirea obiectivelor, rezultatelor si metodologiei de implementare si a responsabilitatilor EI in concordanta cu linile directoare trasate prin art. 16 din Constitutie, Legea202/2002, Legea 448/2006, OUG137/2010, Strategia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati, art. 5 din Codul Muncii, cat si prin Tratatul CE: din punct de vedere al egalitatii sexelor, egalitatii intre femei si barbati privind locurile de munca,profesia si discriminarea sexuala, prevederi impotriva discriminarii bazate pe nationalitate si garantarea liberei circulatii a lucratorilor in UE, prin Directiva 75/117/CEE a Remunerarii egale, Directiva CE 43/2000 a Egalitatii de rasa.

     Managerul de proiect are responsabilitatea constientizarii membrilor echipei de proiect cu privire la respectarea principiul egalitatii de sanse la nivelul proiectului. Se va tine cont de aceste principii in selectia pentru posturile din proiect, dar si la toate nivelurile profesionale; venituri si conditii de munca egale pentru munca si responsabilitate de valoare egala si conditii de munca ce respecta normele de sanatate si securitate in munca, conform prevederilor legislatiei in vigoare. In al doilea rand (nu mai putin important) principiul egalitatii de sanse va fi implementat activ in relatia cu grupul tinta, in selectia sa si in desfasurarea activitatilor proiectului. Fiecare membru al EI va fi tratat si implicat egal, in derularea activitatilor, tinandu-se cont de abilitatile si competentele profesionale ale acestora.

     Pe toata durata de implementare a proiectului, ca si masuri active, vor fi intreprinse urmatoarele actiuni: vor fi aplicate sanctiuni disciplinare impotriva celor care nu respecta regulile impuse privind principiul egalitatii de sanse sau care, prin comportamentul si conduita zilnica din timpul serviciului nu acorda sanse egale tuturor pers. implicate indiferent de sex, rasa, religie, afinitate politica; semnalizarea in interiorul si exteriorul spatiilor folosite in cadrul proiectului va fi clara si simpla, se vor folosi simboluri vizuale, ilustrate, precum si cuvinte pt a transmite informatii relevante legate de respectarea principiului egalitatii de sanse; in cadrul documentatiilor de atribuire utilizate in procedurile de achizitie publica se va solicita ca participantii la procedura de achizitii sa se conformeze cu standardele privind egalitatii de sanse si nediscriminarea. Toate activitatile proiectului pentru a contribui la integrarea sociala si pe piata muncii a unor categorii de persoane extrem de vulnerabile, familii monoparentale, familii cu mai mult de 2 copii, pers cu venit minim garantat si femei in situatii de risc. In conceperea activitatilor proiectului s-a acordat o importanta deosebita adaptarii tuturor serviciilor si instrumentarii profilului si problemelor specifice acestor categorii, in vederea maximizarii impactului. A fost acordata o atentie deosebita factorilor de mediu care influenteaza integrarea pers. din grupurile vulnerabile, parte din activitatile proiectului vizand prevenirea si inlaturarea discriminarii fata de grupurile vulnerabile in randul posibilor angajatori si colegi de munca.

     Principiul egalitatii a fost luat in considerare in ceea ce priveste implementarea proiectului, respectiv in toate activitatile presupuse de implementarea proiectului prin constituirea EI, cu respectarea stricta a criteriilor legate de competenta si specializari, echipele fiind formate atat din barbati, cat si din femei, fara niciun fel de discriminare. Activitatile organizate in cadrul A4 organizate sub egida promovarii economiei sociale prin organizarea de mese rotunde pentru dezbateri in ceea ce priveste economia sociala, campania de promovare a economiei sociale pe 3 componente : promovare in companii si mari corporatii, promovare in IMM si promovare in ONG, si conferintele de promovare a economiei sociale, vor aduce un imput important in ceea ce priveste promovarea nondiscriminarii si egalitatii de sanse si gen la resurse. Informarea si publicitatea din cadrul proiectului vor fi realizate pentru a asigura o vizibilitate maxima tuturor categoriilor de pers. incluse in cadrul GT.

     In selectia GT se va avea in vedere asigurarea unei proportii corecte intre numarul de femei (min. 45% de femei) si barbati, astfel incat GT selectat sa reflecte componenta bazinelor regionale de angajati. In ceea ce priveste accesul GT la activitatile proiectului, acesta va fi unul nerestrictionat, fiind respectate principiile egalitatii de sanse si nediscriminarii.Insasi viziunea de baza a proiectului s-a constituit pornind de la ideea asigurarii egalitatii de sanse in randul angajatilor, in ceea ce priveste accesul la formarea si pe piata muncii pe termen lung. Proiectul isi propune sa creeze un mediu favorabil pentru GT in vederea accesului egal la piata muncii si reintegrarii beneficiarilor in societate, indiferent de mediul din care provin sau nivelul de educatie avut. Selectarea pers. participante la activitatile proiectate se va face fara nici o discriminare de gen, varsta, etnie, nationalitate,etc., acestea fiind incluse in proiect fara nici o deosebire, restrictie sau preferinta.

Comments are closed.


Investește în oameni!
Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.