Home » Contextul proiectului

Contextul proiectului

     Proiectul este relevant in raport cu ob. gen. POSDRU „dezvoltarea capitalului uman […] si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva a 1.650.000 de pers”, prin crearea de locuri de munca pentru 23 pers vulnerabile la nivel multiregional, si in raport cu ob. gen al AP 6 prin corelarea og. gen. al proiectului cu ob. op. ale DMI 6.1 si CPP 173 […], respectiv ob. op. nr. 1 ″dezvoltarea şi promovarea unor activităţi şi servicii generatoare de profit pentru a ajuta persoanele excluse social […] să se integreze sau reintegreze pe piaţa muncii. In cadrul proiectului vor fi create 5 SES care vor genera un total de 33 locuri de munca, din care 23 vor fi alocate pers. din grupurile vulnerabile. Nevoile grupurilor tinta au fost identificate ca urmare a studiilor efectuate la nivel national/comunitar ce releva rate ridicate de excluziune sociala, scaderea optiunilor de angajare ale persoanelor vulnerabile si nu in ultimul rand atitudini sociale nefavorabile ale angajatorilor in raport cu persoanele vulnerabile. Proiectul contribuie la realizarea a 3 dintre ob. spec. ale POSDRU respectiv: – „promovarea culturii antreprenoriale si cresterea calitatii si productivitatii muncii” prin dezvoltarea capacitatilor in domeniul antreprenorial social a 40 pers., – „dezvoltarea unei piete a muncii moderne si inclusive” prin crearea a 3 SES; – „promovarea inserţiei pe piata muncii a persoanelor din zonele rurale” – prin incadrarea în muncă a 33 de pers., din care 21 persoane vor fi angajate la SES din zonele rurale. Totodata, proiectul contribuie la „facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educatie […]” prin asigurarea dezvoltarii competentelor si capacitatilor în domeniul antreprenoriatului social pentru 40 pers. Proiectul subscrie dezideratului Strategiei Europeane de Ocupare ce vizeaza identificarea unor solutii care sa sprijine ″crearea de locuri de munca, mai multe si mai bune″, prin masurile vizand atragerea si ocuparea mai multor persoane pe piata muncii, asigurand cresterea ratei de ocupare la nivel comunitar. Proiectul sprijina atingerea ob. Strategiei Europa 2020 – contribuind la realizarea ob. 5 ce prevede reducerea cu cel putin 20 mil. a nr. persoanelor care sufera sau risca sa sufere de pe urma saraciei si a excluziunii sociale la nivelul UE şi la realizarea ob. nr. 1 ce vizeaza ocuparea fortei de munca pt. 75% din populatia cuprinsa intre 20 si 64 ani prin crearea de 33 noi locuri de munca sustenabile in cadrul SES-urilor. Proiectul contribuie şi la cresterea gradului de acceptare a persoanelor vulnerabile la angajare si scaderea discriminarii prin prezentarea bunelor practici de persoane vulnerabile -exemple de angajati de succes, datorita sprijinului adecvat. Si totodata la atingerea ob. gen. al Strategiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca 2013-2020, ce prevede „atingerea unui nivel sustenabil de ocupare a fortei […] coeziune sociala si dezvoltare durabila”, avand ca tinta pt 2020, 70% – rata de ocupare a fortei de munca pt 20–64 ani prin crearea de oportunitati pe piaţa muncii pentru un nr. de 23 persoane vulnerabile ce vor fi angajate în cadrul SES din regiunile Centru, Buc Ilfov si Vest. Infiintarea SES-urilor si promovarea la nivelul celor 3 regiuni, a economiei sociale ca instrument flexibil si durabil pt dezvoltarea economiei si crearea de locuri de munca sunt elemente ce contribuie la realizarea OS2 al Strategiei – „Imbunatatirea structurii ocuparii si participarii pe piata muncii in randul femeilor si persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile” – 23 pers. vulnerabile angajate, cu precadere subpunctul 2.3 referitor la „cresterea participarii persoanelor apartinând grupurilor vulnerabile pe piata muncii prin dezvoltarea de masuri care sa combine suportul social cu activarea”. Grupurile vulnerabile sunt caracterizate in Romania de grave probleme de excluziune sociala, grad ridicat de saracie, discriminare si formare profesioanala deficitara conform POSDRU 2007-2013. Conform datelor Ministerului Muncii in 2013 aproape 1/5 (19,9%) familiile beneficiare de alocatie pt. sustinerea familiei au fost monoparentale. La nivel regional, proiectul este relevant in raport cu ob. PRAO 2009-2011 pt regiunea Centru, contribuind in mod direct la realizarea prioritatii nr. 2: ″Facilitarea accesului pe piata muncii pentru grupurile expuse la riscul excluderii sociale″, masura 1: ″identificarea modalitatilor de combatere a discriminarii si promovarea măsurilor de integrare pe piata muncii a grupurilor vulnerabile″, prin angajarea de 15 pers. vulnerabile in Jud. Sibiu. La nivel reg, proiectul este relevant pt ob PRAO 2012-2014 pt reg B-I, acesta contrib direct la ob operat 1.2 ce stabileste act pentru „Cresterea gradului de ocupare in randul gr vulnerabile pe piata muncii” (4 pers. vulnerabile angajate în struct create în cadrul proiectului – la nivelul reg B-I). Prin actiunile finantate proiectul va contribui la cresterea nr de persoane ocupate in regiunea buc ilfov, fiind create un numar de 4 locuri de munca pentru persoanele vulnerabile, urmand ca acestea sa fie mentinute pentru un numar de 13 luni. Conform PRAO 2005-2008 Vest, rata de activitate a populatiei din regiunea Vest creste 1,1% in 2004 in raport cu anul 2003 , fiind de 61, 9% insa ramane sub media pe tara 63, 9% si sub media europeana EU 25, 69,3%. Proiectul sprijina rata de ocupare a pers. vulnerabile, prin angajarea a 4 pers. vulnerabile din regiunea Vest. La nivelul regiunilor Centru, Buc Ilfov si Vest vor fi cuprinse in activitati de dezvoltare a competentelor in domeniul antreprenoriatului social un numar de 40 persoane, care ulterior vor putea sa demareze activitati specifice antreprenoriale. Proiectul utilizeaza o abordare integrata concentrandu-se pe dezvoltarea de SES, imbunatatirea abilitatilor si competentelor persoanelor vulnerabile şi implicit contribuie la dezvoltarea economiei locale în regiunile Centru, VEst si Buc Ilfov prin crearea unui numar de 33 de locuri de munca, mentinute pt. 13 luni dupa finalizarea proiectului.

Comments are closed.


Investește în oameni!
Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.