Home » Activităţile proiectului

Activităţile proiectului

     A1. Managementul proiectului (L1-L12) (S, P1, P2, P3, P4 )In cadrul acestei activități se vor aplica de tehnici specifice de management de proiect, pentru asigurarea gradului optim de implementare, monitorizare si control tehnico-financiar al activităților propuse, pentru a îndeplini toate cele 3 obiective specifice. Principalele rezultate se vor reflecta în: realizarea unei strategii de implementare, monitorizare şi control a proiectului; realizarea de proceduri de lucru aferente activităților principale. Activitatea va fi externalizată parțial.

     A2. Achiziții publice (L1-L12) (S, P1, P2, P3, P4 )Realizarea achizițiilor se va efectua cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, a instrucțiunilor şi dispozițiilor AMPOSDRU şi ale regulamentelor CE. În acest scop se va stabili o procedură de lucru privind achizițiile publice în concordanță şi cu respectarea OG 34/2006 (P4), OG 66/2011 şi a Hotărârii nr 875/2011. Se vor achiziționa echipamentele şi serviciile necesare asigurării bunei desfășurări a proiectului. Serviciile de audit necesare auditării cheltuielilor şi servicii de expertiză contabilă vor fi subcontractate.

     A3 Informare şi publicitate (L1-L12) (S, P1, P2, P3, P4); In cadrul acestei activități se asigura promovarea asistentei oferite de către UE prin POSDRU, promovarea imaginii programului si asigurarea respectării principiului transparentei, promovarea activităților care beneficiază de finanțare prin POSDRU 2007-2013. Se vor organiza 2 conferințe pentru promovarea proiectului (la începutul si încheierea proiectului). De asemenea se vor derula campanii în presa scrisa şi online pentru promovarea proiectului, parteneriatului şi finanțatorului către publicul larg. Se va crea o pagina de web a proiectului ce se va actualiza periodic. Se va organiza si o campanie privind promovarea unui stil de viata sanatos in randul persoanelor care provin din grupurile vulnerabile.

     A4. Realizarea unei campanii de promovare a economiei sociale (L2-L12) (S, P1,P2,P3,P4). Campania de promovare a economiei sociale se derulează pe 3 componente principale. Pe de o parte aceasta va urmări promovarea conceptului către marile companii din cele trei regiuni cu scopul de a le determina să includă în bugetele de CSR sume pentru realizarea de investiții în SES. Pe de altă parte campania de promovare se va adresa IMM-urilor, împreună cu acestea urmărindu-se dezvoltarea unor ghiduri de bune practici si idei de afaceri care sa acopere principalele industrii si care sa fie fezabile pentru domeniul economiei sociale. Cea de-a treia componenta se adresează ONG-urilor specializate si este realizata cu scopul promovării către aceștia a beneficiilor economiei sociale pentru comunitate si cu scopul conștientizării acestora cu privire la impactul pe care îl pot avea asupra persoanelor vulnerabile prin realizarea de investiții in structuri de economiei sociala.

     A5. Program de dezvoltare a capacitatilor antreprenoriale şi de consolidare a capacităților, competențelor, cunoștințelor în domeniul antreprenorialului social si a stimei de sine pentru persoanele vulnerabile (L1-L5) (S, P1, P2, P3, P4) In cadrul acestei activități vor fi realizate materialele suport pentru derularea programului de dezvoltare a competentelor in domeniul antreprenorialului social, va avea loc derularea efectiva a sesiunilor dezvoltare a abilitatilor si intarire a stimei de sine. Sesiunile de dezvoltare vor fi promovate in cadrul comunităților locale din regiunile Centru, Bucuresti-Ilfov si Vest la program participand persoanele interesate de domeniul antreprenorialului social (40 pers.). Dintre participantii la acest program vor fi selectati aceia care doresc sa infiinteze structuri independente de economie socială beneficiind prin intermediul proiectului de asistență financiară şi consultanță pentru demararea şi managementul afacerii. Cursurile vor fi structurate astfel: 3 cursuri cu durata de 20 ore (3 zile): O sesiune in Buc Ilfov, o sesiune in Vest si o sesiune in Centru, sesiuni ce vor fi sustinute de catre cei 2 ETS. Tot în cadrul acestei activități va fi realizată şi metodologia pe baza căreia vor fi selectate acele persoane care vor participa la înființarea și managementul SES.

     A6. Înființarea a 5 structuri de economie socială – constituire juridică. (L1-L5) (S, P1, P2,P3, P4) În cadrul acestei activități se vor constitui din punct de vedere juridic cele 5 structuri de economie socială: vor fi 2 SES cu personalitate juridica si 3 fara . De asemenea tot în cadrul acestei activități vor fi obținute autorizațiile de funcționare conform legii şi vor fi realizate procedurile legale referitoare la realizarea declarațiilor şi raportărilor financiare. In cadrul acestei activități va fi realizata metodologia de înființare şi dezvoltare a SES. De asemenea RJ se va implica în realizarea documentaţiei pentru înfiinţarea SES şi obţinerea autorizaţiilor. S va infiinta in zona urbana a reg BI un SES cu personalitate juridica, P1 va infiinta in regiunea Centru un SES in mediul rural in jud. Sibiu, fara personalitate juridica, P2 un SES fara personalitate juridica in zona rurala a jud Sibiu, P3 un SES in structura proprie in mediul rural, in jud Timis, iar P4 va infiinta un SES cu personalitate juridica proprie in zona urbana –Oras Fagaras.

     A7 Crearea unor locuri de muncă permanente pentru persoanele dezavantajate pe piaţa muncii (L2-L12) (S, P1, P2, P3, P4) In cadrul acestei activități se va realiza selecția personalului necesar in cadrul structurilor sociale. Aceștia vor beneficia, in funcție de particularitatea afacerilor, de cursuri de calificare. Participarea la cursurile de calificare va contribui la dezvoltarea abilitaților practice si teoretice ale persoanelor vulnerabile din cadrul structurilor de economie sociala. Prin participarea la aceste programe de calificare, persoanele vulnerabile vor dobândi competentele necesare pentru a asigura productivitatea structurii si un nivel de calitate a muncii prestate care sa asigure pe termen mediu sustenabilitate afacerilor. Tot in cadrul acestei activități va fi realizata achiziționarea echipamentelor necesare în derularea activității SES si amenajarea spatiilor de lucru. Ulterior dotării spațiilor de lucru vor fi obținute şi autorizațiile de funcționare care depind de existența unor spații de producție/prestari servicii funcționale.

     A8 Derularea activității SES și promovarea produselor (L2-L12) (S, P1, P2, P3, P4) In cadrul acestei activități va fi realizată implementarea efectivă a SES-urilor, asigurându-se funcționarea permanentă la capacitate optimă de producție, asigurându-se desfacerea produselor şi serviciilor şi implementarea planului de marketing. De asemenea vor fi produse materialele de promovare şi activitățile de publicitate (promoții, participări la târguri, campanii tradiționale sau online, etc) cuprinse în planul de marketing. INFORMAREA, SELECTIA, RECRUTAREA, IMPLICAREA si MENTINEREA IN PROIECT A GRUPULUI TINTA este asigurata prin implementarea activitatilor A3, A4 (INFORMAREA), A5 si A7 (Realizarea procedurilor de selectie a persoanelor din grupurile tinta vizate, precum si SELECTIA si RECRUTAREA propriu zise), A5 (IMPLICAREA) si A8 (MENTINEREA). Grupul Tinta va fi format in cadrul A5 si va fi selectat de fiecare partener pe baza metodologiei dezvoltate in cadrul A5. S va contribui in cadrul Activitatii 7 cu acordarea de pachete motivationale pentru persoanele vulnerabile ce vor fi angajate in cadrul SES-urilor cu scopul de a facilita cresterea stimei de sine si a determinarii de a obtine rezultate prin munca.De altfel, activitatile A5, A6, A7, A8 sunt proiectate special pentru a se motiva si obtine implicarea GT in proiect, precum si retentia acestuia in cele 5 SES-uri in perioada de sustenabilitate de 13 luni, ulterioara perioadei de implementare a proiectului.

Comments are closed.


Investește în oameni!
Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.